سلام بر تمامی کاربران عزیز مجموعه های حقوق ساده ساز

بسم الله الرحمن الرحیم

  • ساده ساز ایین دادرسی کیفری
  • ساده ساز متون فقه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرینت

سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393

نوشته شده توسط حقیر ولائی نظری در تاریخ . ارسال شده در بانک سؤالات و پاسخ نامه آزمون های حقوقی

باسمه تعالی

 

داوطلبان گرامی برای آگاهی نسبی از اموری چون رتبه، محل قبولی و ... به سایت هایی تخمین رتبه مثل: ماهان  رجوع فرمایید.

از پاسخگویی در این زمینه معذورم.

 

 

دانلود سؤالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393: کد 202C

  

باسمه تعالی

 

پاسخ نامه اولیه متون فقه آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای عمومی آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای اختصاصی آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

پاسخ نامه اولیه آیین دادرسی کیفری آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

*****************************************************

 

پاسخ نامه اولیه آیین دادرسی کیفری آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

 

پـاسـخ نـامـه اولیه آئين دادرسي كيفري

آزمون كارشناسي ارشد سراسري ـ سال 1393

 كد دفتر چه سؤالات: 202C

شماره سؤال

 

گزينه صحيح

منبع طرح سؤال

صفحات ساده ساز (چاپ هفتم)

216

 

2

م 16 آ.ق.ت.د.ع.ا.

 

217

 

1

تبصره 3 م 13 و م 16 آ.د.د.و.ر.

 

218

 

4

م 102 ق.م.ا.

 

219

 

2

ت 1 م 20 و م 21 ق.ت.د.ع.ا.، وحدت رویه 703ـ 09/05/1386

 

220

 

3

وحدت رویه 729 ـ 01/12/1391

 

221

 

4

آخوندی/2/27، خالقی/169ـ168؛ شقوق "ح، و" م 3 ق.ت.د.ع.ا.

 

222

 

2

وحدت رویه 710 ـ 18/01/1388

 

223

 

1

شق "ج" م 266 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.؛ خالقی/387ـ386

 

224

 

4

م 171 ق.م.ا.

 

225

 

2

خالقی/152؛ آخوندی/2/ 73ـ72 آشوری/2/ 26ـ25

 

براساس قوانی موضوعه (شق "و" م 3 ق.ت.د.ع.ا.) گزینه 4 صحیح است. لیکن در متن سؤال آمده است: "براساس موازین (اصول) کلی آیین دادرسی کیفری"؛ یکی از اصول کلی آیین دادرسی کیفری، "استقلال نهاد تحقیق (بازپرس) از نهاد تعقیب" است که براساس آن تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم باید بر عهده‌ی بازپرس باشد.

226

 

4

م 13 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، شق "ن" م 3 ق.ت.د.ع.ا.؛ خالقی/90

 

227

 

1

م 11 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، م 1 ق.ت.م.م.ا.ا.ک.، وحدت رویه 649 ـ 05/07/79، خالقی/275ـ274

 

228

 

2

قسمت اخیر شق "ن" م 3 ق.ت.د.ع.ا.

 

229

 

4

م 46 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.

ایراد گزینه 4 آن است که اظهار نظر قبلی لزوما باید ماهوی باشد و اطلاق آن اشکال دارد. اگر ایراد گزینه 4 را نادیده بگیریم، گزینه 3 صحیح است زیرا نفع شخصی داشتن ملاک است، نه عدم آن! 

230

 

1

تبصره م 36 ق.م.ا.

 

 

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای اختصاصی آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

 

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای اختصاصی

آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

کد دفترچه سؤالات: 202C

شماره سؤال

گزینه صحیح

اشخاص: چاپ 12                    اموال: چاپ 35                   امنیت: چاپ 21

116

1

م 277 ق.م.ا.

117

1

میرمحمدصادقی/اشخاص/31

118

3

م 354 ق.م.ا.

119

1

شق ث" م 268 و م 275 ق.م.ا.

120

1

میرمحمدصادقی/امنیت/417ـ416؛ 428؛ 441

121

2

میرمحمدصادقی/اشخاص/487، 522ـ521

122

4

میرمحمدصادقی/اشخاص/73

123

2

میرمحمدصادقی/امنیت/384

124

1

میرمحمدصادقی/اموال/ 142

125

3

میرمحمدصادقی/اشخاص/407

اگر حشره‌ها از یک نوع (مثلا سه زنبور) باشند.

126

4

م 747 ق.م.ا.ت. (م 19 ق.ج.ر.)

127

3

م 541 ق.م.ا.

128

4

شق "الف" م 302 ق.م.ا.؛ میرمحمدصادقی/اشخاص/75

129

1

شق "ب" م 291 ق.م.ا.؛ میرمحمدصادقی/اشخاص/371

130

4

م 252 ق.م.ا.

131

3

تبصره م 126 ق.م.ا.

132

4

میرمحمدصادقی/اشخاص/53ـ52 و 55

133

2

تبصره 1 م 251 و م 259 ق.م.ا.

134

4

م 589 ق.م.ا.ت.

135

1

م 566 مکرر ق.م.ا.ت. مصوب 26/03/1388

 

 

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای عمومی آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393 

 

پاسخ نامه اولیه حقوق جزای عمومی

آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

كد دفتر چه سؤالات: 202 C

شماره سؤال

 

گزینه صحیح

زمینه حقوق جزای عمومی:دکتر رضا نوربها (بیست و نهم)

 حقوق جزای عمومی: دکتر محمدعلی اردبیلی (چاپ جدید/زمستان 1392)

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی/دکتر شمس ناتری و همکاران

101

4

ت 2 م 156 ق.م.ا.

102

4

م 5 ق.م.ا.

103

1

نوربها/110ـ109؛ اردبیلی/1/110ـ109؛ ق.م.ا.د.ن.ح.ک./21

104

3

نوربها/156؛ اردبیلی/1/218ـ213

105

2

نوربها/119

106

4

نوربها/266؛ اردبیلی/291ـ290

107

1

نوربها/183ـ182؛ ق.م.ا.د.ن.ح.ک./362

برای ملاحظه دیدگاه مخالف که براساس آن گزینه 3 صحیح است ر.ک.: اردبیلی/1/347ـ346

108

3

تبصره م 126 ق.م.ا.

109

2

م 152 ق.م.ا.

110

1

اردبیلی/2/89ـ87؛ ق.م.ا.د.ن.ح.ک./293ـ292

111

1

نوربها/318ـ317

برای آگاهی بیشتر ر.ک.: م 38 ق.م.ع. مصوب 1352؛ م 28 ق.ر.م.ا. مصوب 1361؛ م 53 ق.م.ا. مصوب 1370

112

3

م 109 ق.م.ا.

113

2

م 59 ق.م.ا.

114

3

تبصره م 135 ق.م.ا.

115

4

م 728 ق.م.ا.

 

پاسخ نامه اولیه متون فقه آزمون کارشناسی ارشد سراسری 1393

 

در رابطه با سؤال 92 با توجّه به این که برخی داوطلبان به درستی متوجّه سؤال نشده اند، توضیحاتی را بیان می کنم:

اوّلا: در سؤال آمده است در کدام مورد "سوگند خوردن وکیل بر خلاف اصل است" نه این که در کدام مورد "وکیل سوگند نمی خورد"

ثانیا: عین عبارت شهیدین نقل می شود:

"لو اختلفا في التلف أي تلف المال الذي بيد الوكيل‌ كالعين الموكل في بيعها و شرائها، أو الثمن، أو غيره حلف الوكيل لأنه أمين، و قد يتعذر إقامة البينة على التلف فاقتنع بقوله، و إن كان مخالفا للأصل و لا فرق بين دعواه التلف بأمر ظاهر، و خفی."

اگر وکیل و موکل در تلف با هم اختلاف کنند، یعنی در تلف شدن مالی که از موکل نزد وکیل است، مانند عینی که او وکیل در فروختن یا خریدن آن است، و یا ثمن عینی که آن را فروخته است و غیر آن، وکیل قسم می خورد، چون وکیل امین است، و از طرفی گاهی اقامه کردن بینه بر تلف شدن مال برای وکیل ممکن نیست، و از این رو شارع به قول او اکتفا کرده است، اگر چه مخالف اصل است.

 

پاسخ نامه اولیه متون فقه

آزمون كارشناسي ارشد ـ سال 1393

كد دفتر چه سؤالات: 202 C

شماره سؤال

گزينه صحيح

کتاب ترجمه و تبيين

شرح اللمعه

تحرير الروضه

فقه استدلالي

صفحات ساده ساز (چاپ پنجم)

متن عربي

ترجمه فارسي

81

3

13/66 و 68

2/223

601

78 و 102

82

4

14/286

2/282

680

193 و 196

83

1

14/14

2/245

632

110 و 126

84

2

13/202

2/238

622

88 و 104

85

2

8/261

2/100

436

177 و 183

86

1

5/160ـ159

1/143

197

ــــــ

87

2

7/147

2/23

333

346 و 350

88

1

5/208ـ207

1/150

207

214

89

2

13/183

2/236

618

104

90

4

10/75

ــــ

ــــ

ــــــ

91

3

7/108

2/17

324

268 و 272

92

4

8/110

2/80

409

284

93

4

7/68

2/12

316

263 و 271

94

4

7/209 و 212

 ـــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

95

2

10/279

2/143

492

 257

96

1

9/205ـ204، 214ـ211

2/124

468ـ467

150

97

2

13/190، 196ـ195

2/237

621ـ620

87 و 104

98

3

13/139

2/231

612

83 و 104

99

1

8/321

2/107

446ـ445

432 و 437

100

3

7/330

2/51

 370

ـــــــــــــ   

نظرات   

#166 COMMENT_TITLE_R E سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393Guest 1395-03-28 13:28
این نظر به وسیله مدیریت کل حذف شده
0 #165 سلام.جزاوجرمشنا سی رتبه 138مشهد روزانه قبول میشم.کدوم شهرروزانه احنمال قبولیم بالاست.خواهش میکنم جواب بدیدمحبوبه سعیداوی 1395-03-28 11:43
سلام.جزا وجرم شناسی رتبه 138روزانه فردوسی قبول میشم؟؟ کدوم شهررواول بزنم روزانه
ــــــــــ
سلام
ترتیب انتخاب مهم نیست.
در انتخاب رشته، الویت انتخاب هیچ تأثیری در قبولی ندارد. فرض نمایید دانشگاه فردوسی مشهد، یک نفر دیگر ظرفیت دارد. حال رتبه 100 انتخاب صدم خویش را دانشگاه مذکور انتخاب نموده و رتبه 101 انتخاب اول خویش را، در این حالت بدون شک رتبه 100 پذیرفته خواهد شد.
شما از روزانه تهران به ترتیب علاقه بزنید و بیایید به پایین
بازگو کردن
0 #164 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393حدیث 1395-03-25 21:29
سلام. به نظرتون با رتبه 105 جزا فردوسی احتمال قبولیش هست؟ روزانه چقدر احتمالش هست؟
ــــــــــ
سلام
روزانه فردوسی احتمال دارد لیکن 50به 50
بازگو کردن
+2 #163 حقوقliska 1393-03-04 08:52
سلام با رتبه ۱۱۸روزانه ارشدحقوق عمومی کدوم دانشگاه شانس قبول شدن هستش
بازگو کردن
0 #162 کلید نهاییsadegh 1393-03-03 13:33
سلام
کلید نهایی سوالات ارشد اعلام شد
گفته بدوم اعتراض بکلید سوالات بی فایده هست و سنجش براساس نظر صاحب نظران مدنظر خودش اقدام میکند
سوال 91 که گفته شده بود جوابش گزینه 3 است وبنظرم تو کلید اولیه سوالات هم 3درج شده بود وکسی هم اعتراضی به این سوال نداشت اما در نهایت سازمان گزینه 1 و 2 را بعنوان کلید انتخاب کرد ( البته من گزینه 2 رو زده بودم)
و آیین دادرسی کیفری هم کلیدش هیچ تغییری نکرد. و سازمان هم زمانی کلید نهایی رو میده که انتخاب رشته تمام شده (که این نیز خود سیاستی ست ) شاید اگر 1ماه بعداز آزمون ارائه بشه خیلی ها اعتراضشون رو رسمی تر مطرح کنند و به نتیجه برسند اما اکنون ...
بطور کلی فقط خواستم نظرم رو بگم _ یکی دو کلید یقینآ ممکنه قبولی در دانشگاه رو از سطحی به سطح دیگه ببره اما من راضی ام و امیدوارم اگر اعتراضی هست حق به حقدار برسد.
موفق باشید _تشکر.
بازگو کردن
0 #161 واقعآ تشکرsadegh 1393-02-29 08:42
سلام
واقعآ جا داره بازهم از لطف و زحمت و وقتی که با وجود مشغله هایی که واسه خودتون هست برای کاربران میذارید تشکر کنم واقعآ ممنونم
بنده با توجه به اینکه هدفم قبولی در روزانه است وشبانه چون برایم از نظر هزینه واینکه اکثرشبانه ها خوابگاه نمیدهند و وام هم نمیدهند واولویت بادر این مورد باروزانه است" اینگونه انخاب رشته ام را چیدمان کردم ودرسنجش ثبت کردم
1. روزانه شهید بهشتی
2. روزانه تهران
3. روزانه علامه طباطبایی
4. روزانه تربیت مدرس
5. روزانه تهران(پردیس فارابی قم)
6. روزانه شیراز
7. روزانه مشهد
8. روزانه اصفهان
9. روزانه قم
10 . روزانه کاشان
از انجایی که گفته بودید جانب احتیاط را رعایت کنید بنده با وجود اینکه مسیر طولانیست ونسبت به مثلا شما باید ابتدا برم تهران واز آنجا به شمال اما بازهم چند دانشگاه روزانه را اضافه کردم جهت احتیاط زیرا سال دومم هست و باید امسال دانشگاه برم
11. روزانه مازندران _ بابلسر
12. روزانه بوعلی سینا _همدان
13. روزانه بین المللی امام خمینی_ قزوین
14. روزانه گیلان _رشت
15. روزانه کردستان _ سنندج

سوال:
1. بنظرم در5مورد اول شانس قبولی ندارم اما هدفم این هست 6تا 8 یکی را قبول شوم ________ از شهرستان ما تا شیراز 12ساعت راهه با اتوبوس و با قطار بیشتر وتا مشهد با قطار 8ساعت راهه وقبلآ هم آنجا زیاد رفته ام امابا توجه به مشورت از افراد وهمچنین شما " از نظر علمی شیراز را بهتر دیدم وآنجا را زدم حال با توجه به این شرایطی که گفتم بنظرتان الان که میشود با توجه به تمدید مهلت انتخاب رشته عمل ویرایش را انجام داد بنظرتان مشهد را مقدم بر شیراز بدانم یا همین گونه خوب است؟
اگر نظر و صحبتی از باب ارشاد دارید ممنون میشوم " بفرمایید.
تشکر _ موفق باشید.
ـــــــــــــــ
با سلام
بنده شخصا
روزانه قم و کاشان را برتر از شیراز و مشهد می دانم.
به هر حال باید یکسری سختی ها را تحمل نمود.
قم
کاشان
شیراز
اصفهان
مشهد
بازگو کردن
+1 #160 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393پیمان 1393-02-27 20:57
با سلام.با تشکر از زحمات شما.ميخواستم بدونم دانشگاه عالي شهيد مطهري در گرايش جزا در چه سطحي است.آيا مفيد بالاتر است يا اين دانشگاه؟و اکثرا تا چه رتبه اي در اين دانشگاه دانشچو مي پذيرند؟,و اینکه به نظر شما آیا دانشگاه مفید می تواند از برخی دانشگاههای دولتی مثل کاشان یا مازندران بالاتر باشد؟
ــــــــــــــــ
با سلام
بنده شخصامعتقدم سطح مازندران و کاشان بالاتر است
اطلاعات دقیقی از دانشگاه استاد شهید مطهری ندارم.
بازگو کردن
-1 #159 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393قایدی 1393-02-27 14:25
سپاسگذارم از توضیحات کامل حضرت عالی و به امید موفقیت شما و همه ی جانان این مرز و بوم
بازگو کردن
0 #158 رتبه 86sadegh 1393-02-27 12:37
سلام
واقعآ فکر نمیکردم اینقد برام و دیگر کاربران وقت بذارید از دو روز پیش که مطلب رو نوشتم چندبار اومدم تا اینکه الان دیدم جواب دادید وامشب قراره انتخاب هام رو ثبت کنم
حقیقتش از نظر مالی کمی مشکله که بخوام شبانه ها رو هم بزنم هر چند سطح علمی شبانه هایی که معرفی کردید هم بالاست ولی چون نه خوابگاه میدهند ویراساس دفترچه اولویت وام هم با روزانه است انتخاب شبانه را کنار گذاشته ام
هدفم این است که برای دکترا هم بخونم وبراساس ملاک های شهر و هزینه مرقوم به صرفه تر برایم مشهد است اما دکترا ندارد ___ بعداز مشهد از لحاظ مسافت بین شیراز و اصفهان " اصفهان بهتر است برایم اما سطح علمی این دودانشگاه را بخوبی واقف نیستم
شهرهای قزوین " همدان هم که از نظر مسیر باید چندبار وسیله عوض کنم حالا کاشان شرایطش بهتر از این دوشهر است حالا براساس این توضیحات با توجه به اینکه سال دوم است کنکور میدم وحتمآ هدفم قبولی در روزانه است ممنونم اگر نظرتان را در مورد این ترتیب چیدمان بگویید:
1.روزانه شهید بهشتی
2.روزانه دانشگاه تهران
3.روزانه علامه طباطبایی
4.روزانه تربیت مدرس
5.روزانه تهران(پردیش فارابی قم)
تا اینجا ظرفیت 55نفر میشود که البته علامه تنها 5نفر پسر پذیرش میکند
6.روزانه فردوسی مشهد
7.روزانه شیراز
8.روزانه اصفهان
9.روزانه قم
10.روزانه کاشان
ودقیقآ تا مورد آخر ظرفیت میشود 86 که برابر با رتبه ی خودم هست (حال باتوجه به نظر بنده باتوجه به اینکه قبل از رتبه ی 86 افرادی دانشکده علوم قضایی و شبانه تهران را انتخاب خواهند کرد آیا امکان قبولی
1.با توجه به این چیدمان وجود دارد؟
2.آیا احتمال قطعی میتوان روی موارد 6تا 8 داشت؟
3.اگر پیشنهادی دارید حتما بفرمایید ممنون میشوم
بسیار تشکر.
ــــــــــــــــ
با سلام
اگر ساکن مشهد هستید روزانه مشهد قوبل خواهید شد لیکن از هم اکنون به مظالعه زبان بپردازید و به دنبال نگارش مقالات علمی پژوهشی باشید اگر قصد دکتری دارید حتما باید برای مرحله مصاحبه چند مقاله علمی پژوهشی داشته باشید زیرا 70 درصد نمره کل نهایی دکتری براساس مصاحبه صورت خواهد گرفت.
باز هم می گویم ریسک نکنید و تمامی جاهایی را که در صورت قبولی می روید بزنید.
ببخشید اگه دیر شد واقعا گرفتارم
بازگو کردن
0 #157 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393داریوش 1393-02-26 14:15
باسلام استاد گرامی ایا اطلاعی از اخرین نفر قبولی شبانه جزا رو دارین ممنون میشم
ـــــــــــــ
با سلام
نه دقیقا
بازگو کردن
0 #156 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393رضا 1393-02-26 06:31
نقل کردن رضا:
سلام آقای کلانتری . ممنون از زحمات شما و احساس مسئولیتتون .
این درصد های من طبق کلید اولیه سازمان سنجشه . به نظرتون رتبه ام حدودا چند می شه ؟
متون حقوقی 64
متون فقه 50
جزای عمومی 77
جزای اختصاصی 81
آیین دادرسی کیفری 55
معدل 18
باز هم ممنون

ــــــــــــ
باسلام
زیر 30

استاد عزیز با سلام مجدد
رتبه حقیر 58 شد . به نظرتون ترتیب بین علامه ، تربیت مدرس و پردیس قم دانشگاه تهران در انتخاب رشته چطور باید باشه ؟ فارغ ازمحل سکونت ، در شهرستانها اولویت با کدام دانشگاه ها است ؟ با تشکر از زحمات و الطاف جناب عالی
ـــــــــــــ
با سلام
با سلام
نکات کلی:
در انتخاب رشته سه فاکتور مهم در نظر داشته باشید:
1. شهر
2. هزینه
3. اعتبار دانشگاه (داشتن دوره دکتری، درجه اساتید، داشتن مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی)
پس:
اولا: شهرهایی را که امکان رفتن به آنها را دارید تعیین فرمایید.
ثانیا: به بحث درآمد و هزینه عنایت کنید.
ثالثا: اعتبار دانشگاه را بسنجید.
رابعا: صرف نظر از این که دارای چه رتبه ای هستید به انتخاب رشته بپردازید زیرا ملاک رتبه است نه ترتیب انتخاب.
پیشنهاد بنده:
1.روزانه شهید بهشتی
2.روزانه تهران
3.روزانه تربیت مدرس
4.روزانه پردیش فارابی تهران
5. روزانه علامه طباطبایی

در مورد سایر دانشگاه ها شهر خود را در الویت قرار دهید.
بازگو کردن
0 #155 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393پیمان 1393-02-26 02:34
با سلام.آیا با رتبه 331 جزا امیدی به قبولی در شبانه داشته باشم یا خیر؟
ــــــــــ
با سلام
امید داشته باشید. والله أعلم
بازگو کردن
0 #154 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393قايدي 1393-02-24 16:43
با عرض سلام مجدد خدمت ....... گرامي و كمال تشكر را دارم،با توجه به اينكه من در گرايش جزا و جرم شناسي رتبه 98 را كسب كردم و با توجه به اينكه ظرفيت پذيرش دانشگاه شيراز از 12 نفر در سال قبل به 6 نفر تقليل يافته ،ايا همچنان شانس قبولي من در اين دانشگاه بالاي 80 است؟ با تشكر
ــــــــــــــ
با سلام
بله
نکات کلی:
در انتخاب رشته سه فاکتور مهم در نظر داشته باشید:
1. شهر
2. هزینه
3. اعتبار دانشگاه (داشتن دوره دکتری، درجه اساتید، داشتن مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی)
پس:
اولا: شهرهایی را که امکان رفتن به آنها را دارید تعیین فرمایید.
ثانیا: به بحث درآمد و هزینه عنایت کنید.
ثالثا: اعتبار دانشگاه را بسنجید.
رابعا: صرف نظر از این که دارای چه رتبه ای هستید به انتخاب رشته بپردازید زیرا ملاک رتبه است نه ترتیب انتخاب.
پیشنهاد بنده:
1.روزانه شهید بهشتی
2.روزانه تهران
3.روزانه تربیت مدرس
4.روزانه پردیش فارابی تهران
5. روزانه علامه طباطبایی
6.روزانه شیراز
7.روزانه اصفهان
8.روزانه فردوسی مشهد
9.روزانه قم
10. روزانه کاشان

اگر مشکل هزینه دارید سایر روزانه ها را هم اضافه فرمایید
لیکن توجه داشته باشید اگر قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری دارید ترجیحا دانشگاههای درای دوره دکتری را در الویت قرار دهید.
بنده شخصا پس از شماره ده موارد ذیل را می زنم:
11. شبانه بهشتی
12. شبانه تهران
13. شبانه تربیت مدرس
14. شبانه پردیس فارابی تهران
15. شبانه علامه طباطبایی
و به همین ترتیب
باز هم تاکید می کنم اگر مشکل هزینه ندارید بعد از شماره 5 شبانه های 5 مورد را بزنید.
با این رتبه به نظر بنده شمادر روزانه شیراز پذیرفته خواهید شد.
توجه:
شما همه جاهایی را که در صورتی قبولی می روید حتما بزنید و ریسک نکنید.
بازگو کردن
0 #153 انتخاب رشته + سوالsadegh 1393-02-24 11:05
سلام
من گرایش جزا رتبه ام شد ( هشتادوشش)
وهدفم قبولی تو روزانه است و روزانه هارو با توجه به اینکه حتی بنظرم شهید بهشتی و کلا تهران قبول نمیشم ولی اینطور اولویت بندی کردم :
1.روزانه شهید بهشتی
2.روزانه تهران
3.روزانه علامه طباطبایی
4.روزانه تربیت مدرس
5.روزانه پردیش فارابی تهران
6.روزانه شیراز
7.روزانه اصفهان
8.روزانه فردوسی مشهد
9.روزانه قم
10روزانه کاشان
سوال:
1.فعلا این روزانه ها رو نوشتم آیا واسه قبولی تو روزانه کفایت میکنه یا دانشگاه های دیگه مثل روزانه بوعلی سینا همدان و... رو هم اضافه کنم؟
2. واسه اینکه خدای نکرده اینا رو ممکنه قبول نشم قرار شده شبانه ها رو هم بنویسم آیا شبانه ی همین دانشگاه ها به همین ترتیب خوبه؟
3.بین این لیست روزانه که نوشتم با توجه به ظرفیت ها قبولی در کدوم دانشگاه رو محتمل و کدوم یکی از دانشگاه ها رو قطعی میدونید؟
4.اگرتوضیحی ارشادی دارید نسبت به چیدمان این لیست ممنون میشم" بفرمایید؟
5.با توجه به این رتبه خودتون چطور انتخاب میکردید؟( ممنون میشم اگر بگید تا بقیه کاربران هم استفاده کرده باشند).

تشکر از لطف و محبت شما بخاطر وقت وتلاش بی منتی که در اختیار کاربران میذارید.
ــــــــــــــ
با سلام
نکات کلی:
در انتخاب رشته سه فاکتور مهم در نظر داشته باشید:
1. شهر
2. هزینه
3. اعتبار دانشگاه (داشتن دوره دکتری، درجه اساتید، داشتن مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی)
پس:
اولا: شهرهایی را که امکان رفتن به آنها را دارید تعیین فرمایید.
ثانیا: به بحث درآمد و هزینه عنایت کنید.
ثالثا: اعتبار دانشگاه را بسنجید.
رابعا: صرف نظر از این که دارای چه رتبه ای هستید به انتخاب رشته بپردازید زیرا ملاک رتبه است نه ترتیب انتخاب.
پیشنهاد بنده:
1.روزانه شهید بهشتی
2.روزانه تهران
3.روزانه تربیت مدرس
4.روزانه پردیش فارابی تهران
5. روزانه علامه طباطبایی
6.روزانه شیراز
7.روزانه اصفهان
8.روزانه فردوسی مشهد
9.روزانه قم
10. روزانه کاشان

اگر مشکل هزینه دارید سایر روزانه ها را هم اضافه فرمایید
لیکن توجه داشته باشید اگر قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری دارید ترجیحا دانشگاههای درای دوره دکتری را در الویت قرار دهید.
بنده شخصا پس از شماره ده موارد ذیل را می زنم:
11. شبانه بهشتی
12. شبانه تهران
13. شبانه تربیت مدرس
14. شبانه پردیس فارابی تهران
15. شبانه علامه طباطبایی
و به همین ترتیب
باز هم تاکید می کنم اگر مشکل هزینه ندارید بعد از شماره 5 شبانه های 5 مورد را بزنید.
با این رتبه به نظر بنده شما از در یکی از انتخاب های 4 تا 10 قبول خواهید شد
توجه:
شما همه جاهایی را که در صورتی قبولی می روید حتما بزنید و ریسک نکنید.
بازگو کردن
0 #152 قصاصناشناس 1393-02-23 18:33
سلام جناب ........درکتاب شما آمده..وموجب القصاص.ازهاق النفس.....گفته با قید عدوانا کدوم حکم مذکور از آن خارج می شود شما فرمودید.مایباح قتله بالنسبه الی شخص دون آخر.ولی دکتر لطفی میگن مهدورالدم مطلقا لطفا بفرمایید چکار کنیم برای انتخاب صحیح
ـــــــــ
با سلام
به منبع مذکور در پاسخ سوال رجوع فرمایید دیدگاه ما روشن خواهد شد.
ما در انتخاب گزینه خویش تردیدی نداریم.
بازگو کردن
0 #151 انتخاب رشتهداریوش 1393-02-23 14:32
سلام استاد عزیز همانطور که گفتید به شبانه امیدوار باشید حالا رتبه ام شده 194رشته ام هم عربی بوده به نظرتون شبانه کجا انتخاب کنم انطور که در اعلام ظرفیت امده شبانه اصفهالن قبول میشم به نظر شما چیکار کنم.ممنون به امید اینکه دکتری هم از اساتیدی مث شما کمک بگیریم
ـــــــــــــــ
با سلام
شما اصلا کاری به رتبتون نداشته باشید زیرا ترتیب انتخاب تاثیری در قبولی شما ندارد.
با توجه به 50 انتخاب شما همه موراد را به ترتیب علاقه بزنید حتی اگه مطمئن باشدی امکان قبولی در آن محل صفر است.
پش مثلا به این صورت:
رزوانه بهشتی
روزانه تهران
روزانه تربیت مدرس
روزانه پردیس فارابی دانشگاه تهران
روزانه علامه
روزانه اصفهان
و به همین ترتیب
برای ترتیب دو فاکتور هزینه و مسافت را در نظر بگیرید
مثلا رزوانه کردستان یا شبانه اصفهان
من شبانه اصفهان را ترجیح میدم
بازگو کردن
0 #150 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393قايدي 1393-02-23 06:39
با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مديريت محترم،لطفا بفرماييد با رتبه 98 امكان قبولي در يكي از دانشكاهاي علوم قضايي يا علامه يا دانشگاه شيراز است،جواب را روشن بفرماييد. با تشكر و ارزوي موفقيت
ــــــــــــ
با سلام
در دانشگاه شیراز احتمالش بالای 80 است.
بازگو کردن
0 #149 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393ارام 1393-02-22 18:15
با سلام. استاد من قبلا ازتون تخمین رتبه گرفتم. الانم با این درصدها: جزا اختصاصی 93 عمومی 75 فقه 77 ایین دادرسی 64 و زبان 3 و معدل موثر 18.16 رتبم شده 57 می خواستم بدونم امکان قبولی علامه یا تربیت مدرس روزانه هست به نظرتون؟ توی ارشد هم سهمیه ی جنسیتی دختر و پسر هست؟ ممنونم ازینکه وقت میگذارید.
ــــــــــــ
با سلام
به نظرم امکان قبولی شما در موارد مذکور بالای 80 درصد است
شما با خیال راحت از روزانه بهشتی بزنید و بیایید پایین
چون ترتیب انتخاب تاثیری در قبولی ندارد
بازگو کردن
0 #148 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393ava 1393-02-22 15:58
سلام میخواستم بدونم اگر بخوام تو ارشد سال بعد 30 درصد زبان تخصصی بزن کتاب Law made simple و خوندن لغات تخصصی حقوق کافیه؟ شما چه منبعی رو پیشنهاد میکنین؟ و سوال اخرم اینکه متون فقه تعریف کتاب اقای لطفی رو شنیدم ایا بهتر از کتاب فقه استدلالی دادمرزی هس و تهیه اش کنم به نظرتون؟
ـــــــــــــ
با سلام
کتاب آقای دادمرزی تر جمه خلاصه شرح لمعه(تحریرالروض ه) است
کتاب آقای لطفی متن کامل شرح لمعه است
اگر قصد خواندن متن کامل را دارید بهتر است جلد 5 تا 14 دکتر شیروانی را تهیه فرمایید ترجمه اش بهتر است.
به پست کیفیت مطالعه متون فقه در سایت هم مراجعه نمایید
برای زبان به سایت دوستم حامد صفایی مراجعه نمایید.
بازگو کردن
0 #147 سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق- 1393ava 1393-02-22 15:53
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم به نظر شما با رتبه 230 امکان قبولی در دانشگاه بابلسر یا گیلان و غیره دوره روزانه رو دارم؟
ــــــــــــ
با سلام
روزانه بعید است شاید شبانه
بازگو کردن

اضافه کردن نظر

مطالب مرتبط